1. Haberler
  2. Gündem
  3. 6284’E DOKUNMA!

6284’E DOKUNMA!

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

6284’E DOKUNMA!

?stanbul Sözle?mesi feshedildi. Mücadele sonuç verdi ve cinsel sapk?nl?klar? me?rula?t?ran, normalle?tirip yayg?nla?t?r?lmas?n?n önünü açan metin art?k Türkiye için yok hükmünde. Bu sözle?menin as?l amac?n? halen anlayamayanlar bu sapk?nlar?n sahibi oldu?u platformlara bak?p sözle?meyi nas?l cansiperane savunduklar?n? görebilirler. Türkiye’deki bir platformlar?nda aynen ?u cümle geçmektedir “Oysa sözle?me, kad?nlar?n ve LGBT?+ birey ve örgütlerin mücadeleleri sonucunda kazan?lm?? bir haklar bütünüdür.”.

Her zaman oldu?u gibi her iki tarafta da (feshi isteyen ve istemeyen) konuyu ve amac? sapt?ranlar var. Öncelikle neye, niçin kar?? ç?k?ld???n?n iyi bilinmesi gerekiyor. Sözle?meye kar?? ç?kanlar kesinlikle ?iddetle mücadele ile ilgili bir kar?? duru? içerisinde de?illerdi. Bilakis ?iddete kar?? en güçlü ?ekilde mücadele eden bu insanlar cinsel sapk?nl?klar?n yayg?nla?t?r?lmas?n? istemiyorlard?. Dolay?s? ile bu kesimi ne ?iddete destek veriyor olarak yaftalamak ne de ?iddetle ilgili iç hukuk mevzuat?n?n da kald?r?lmas?n? istiyor olarak göstermek do?ru de?il.

?stanbul Sözle?mesinin feshini f?rsat bilen kad?n dü?manlar? ve bu mücadele ile ?öhret kazan?p ?ahsi ç?kar pe?inde ko?anlar ba?ta 6284 say?l? Kanun olmak üzere ?iddetle mücadele eden tüm mevzuat?n kald?r?lmas?n? talep eden bir yola girdiler. Bu yol ç?kmaz yoldur ve bu yola girenler muvaffak olamayacaklard?r.

6284 son derece gerekli bir Kanundur. ?iddete u?rayan kad?n ya da erkek herkesi koruma alt?na al?r. Tabiri caiz ise “?lk yard?m kanunu”dur. Acil müdahaleye muhtaç birine nas?l ayr?nt?l? sorgu sual sorulmazsa burada da ayr?nt?l? ara?t?rma yap?lmaz. Aksi davran?? amaca ayk?r?l?k olu?turur ve telafi edilemez zararlar?n do?mas?na sebep olur. Bu sebeple mezkûr Kanunda kararlara kar?? itiraz hakk? getirilmi?tir. 6284 de dahil olmak üzere her kanun için uygulamadan kaynakl? hatalar söz konusu ancak bu hatalar sebebi ile kanunlar?m?z? topyekûn yürürlükten kald?ramay?z. Tüm kanunlar için yap?lmas? gereken uygulamadan kaynakl? bu hatalar?n giderilmesini sa?lamakt?r.

?u iyi bilinmelidir, ?stanbul Sözle?mesine kar?? ç?kanlar 6284’e kar?? ç?kanlar?n yan?nda de?il! 6284 kar??tlar? bu süreçte ya?ananlar?n kerametini kendilerinden menkul zannettikleri için ayn? söylemlerle devam ediyorlar ancak bir ba?lar?na kalacaklar. Bu bir hak mücadelesi de?il bilakis zulme, eziyete, ?iddete destek vermek olacakt?r!

Vaktini, eme?ini bu yolda harcayanlara tavsiyemiz faydal? çal??malar yapmak istiyorlarsa ?u anda en ba?ta yapacaklar? ?ey Kanal ?stanbul’a kar?? mücadele etmektir. Ülkemizin ekonomik olarak iflas?n e?i?ine geldi?i süreçte bu “sözde yat?r?m” bir intihar demektir. Her ?eyden önce stratejik mahvolu?un önünü açacakt?r. Anadolu ve Trakya birbirinden kopar?lmaktad?r. Resmen patrikhaneye papal???n sahip oldu?u Vatikan benzeri bir bölge haz?rlanmakta, bir ada olu?turulmaktad?r.

Herkesin malumu üzere Kanal ?stanbul’a kar?? Bat?’dan hiçbir ses ç?kmad?. ?stanbul Sözle?mesi ile ilgili bile en üst dereceden beyanatlar verenler bu konuda dillerini yutmu? gibiler. Yunanistan, Güney K?br?s, patrikhane hiçbirinden bir ses yok. Temcid pilav? gibi önümüze getirip durduklar? Heybeli Ada Ruhban Okulu’ndan bile bahsetmez oldular. Bu planlar bizim zannetti?imiz gibi masum yat?r?m planlar? de?il.

Papan?n Fener Rum Patrikhanesini 2014 y?l?nda ziyareti ile dengeler de?i?ti. Rus Ortodoks Kilisesine kar?? Papa Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin yan?nda oldu?unu gösterdi. ?simleri fark etmez ?imdiki Papa da Irak’taki ?ii lideri ziyaret edip övgü dolu sözlerle beyanatlar vererek ?ran’a kar?? duru?unu gösterdi. Yani zannedildi?i gibi Papal?k sadece dini de?il siyasi bir yap?ya da sahip.

Bu olup bitenler kar??s?nda bizim “yi?itlerimiz” televizyon kar??s?nda Dirili?, Uyan?? seyrederek, hiçbir i?leri kalmam?? gibi kad?n haklar? ile ilgili kazan?mlara kar?? ç?karak cihat ettiklerini zannediyorlar. Biraz feraset! Yapacak çok ?ey var. Haçl? zihniyeti tarihte kalm?? de?il halen son güçleriyle mücadele ediyorlar…

(Dip not: ?stanbul Sözle?mesine alternatif olarak kendi içimizde sözle?me yapaca??m?z? dillendiren özellikle siyasileri anlamak mümkün de?il. Siyaset ile ilgilenen, Mecliste yer alm?? ki?ilerin en az?ndan temel hukuki bilgilere sahip olmas? gerekir. Biz bir Devletiz ve hukukumuzun kaynaklar? bellidir. Bir ülke kendi kendi ile el s?k???p sözle?me yapamaz!)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
6284’E DOKUNMA!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin