1. Haberler
  2. Gündem
  3. AFETLER YILINDA ÜLKEMİZ…

AFETLER YILINDA ÜLKEMİZ…

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFETLER YILINDA ÜLKEM?Z…

Ülkemiz son y?llarda do?al felaketler ile bo?u?uyor. 2020 y?l?n?n ba??ndan beri salg?n [pandemi] ile mücadele eden ülkemiz son aylarda Akdeniz bölgesindeki yang?nlar, depremler, Karadeniz ve Van’daki sel felaketleri ile mücadele etmeye devam ediyor.

2021 y?l?nda Sakarya, Düzce, Rize, Artvin ve 11 A?ustos tarihinde Sinop ilimizde, a??r? ya???lar nedeni ile ?ehir merkezi ve birçok ilçesinde sele neden olan ya???lar can yakmaya devam ediyor.  Bart?n’?n Ulus ?lçesi’ne ba?l? Kumluca ve Abdipa?a Belediyesi ve çevre köylerde ba?layan a??r? ya??? dere ta?malar? ve Kastamonu ilimizde Azdavay, ?nebolu, Küre ve P?narba?? ve en büyük y?k?m? Bozkurt, ilçesindeki kay?plar ise hala s?cakl???n? koruyor.

Öncelikle ya?anan deprem, yang?n ve sellerde hayat?n? kaybeden vatanda?lar?m?za Allah’tan rahmet yak?nlar?na ba?sa?l??? diliyorum. Her afet ülkemiz için can kayb?n?n yan?nda ekonomik kay?plara da neden oluyor. Deprem ve sel felaketlerinde ya?ad???m?z kay?plarda nerde yanl?? yap?yoruz da can ve mal kayb?m?z bu kadar çok oluyor sorular?n? sormadan edemiyor insan. Evet takdir-i ?lahi diyecek ço?u kesim ben buna kat?lm?yorum. ?nsano?lu do?aya verdi?i zarar?n kar??l???n? ald???na inan?yorum.

Ben 1999 depremini ya?ayan birisi olarak depremden ölen insan görmedim. Benim gördü?üm ve kamera kayd?na ald???m görüntülerde y?k?lan binalar?n çürüklü?ü idi. Depremde y?k?lan binalar?n raporlar?n?n ilgili ilgisiz herkes biliyor zaten. Ben son aylarda ya?anan sellere ve önümüzdeki ya?anmas? muhtemel ba?ta Sancaktepe’deki ve ?stanbul’daki olas? do?an?n özüne dönmesi ihtimaline de?inece?im.

Karadeniz bölgesinde son y?llarda yap?m?na ba?lanan HES’ler gündemden hiç dü?müyor. Yap?lan HES’ler ile Karadeniz bölgesinde dere yataklar?n?n do?as?n? bozulmas?na neden olaca?? gerekçesi ile ba?ta bölge halk? ve birçok uzman kar?? ç?k?yor. Ancak ya?anacak do?a olaylar?nda do?a intikam?n? alaca??na inanlar kar?? ç?kmas?na ra?men yap?lan do?a katliamlar? ve yerel yönetimlerin rant ve kentsel yap?la?may? yanl?? anla??lmas?ndan kaynaklan?yor. Kastamonu Bozkurt, ilçesindeki ya?ananlara bakal?m. Do?an?n dengesini bozanlara do?an?n kar??l???n? verdi?ini Kastamonu’dan gelen görüntüler ortaya koyuyor. Karadeniz’de dere yataklar?na yap?lan ?ehirle?me ile birlikte betonla?ma bu ya?ananlar?n birinci nedeni. Dere yataklar?na yap?lan HES’ler ile dere yataklar?n?n de?i?tirilmesi, ilçe ve ?ehir merkezlerinin dere yata?? ve üzerine yap?lmas? ve Kastamonu Bozkurt ilçesinde dere yata??na verilen a?aç toplama merkezlerinin olmas?n?n verdi?i büyük zarar? görüntülerde görüldü?ü üzerine sel ile beraber gelen a?açlar?n vermi? oldu?u ortada.

Olas? ?stanbul ve Sancaktepe afetleri…

Karadeniz bölgesinde ya?anan sel felaketleri gösteriyor ki do?adan al?nan yerleri do?a akar?n? bulmak için sel ve depremler ile geri al?yor. Peki ya ?stanbul ve Sancaktepe ne durumda?  2014 Y?l?nda ?BB. Meclisi dere kenarlar?ndaki 100m yana?ma mesafesini 25m indirdi.  Bu karar?n ?BB Meclisinden geçmesi ile birlikte ?stanbul’da birçok dere kenarlar? için 10 metreye kadar imar verilmesini sa?lad?. 25m. yana?ma mesafesinin 10 metreye hatta yer yer derenin üzerinde bina kuruldu?u Sancaktepe’de ya?ayanlar?n malumu. Bu durum yar?n ya?anabilecek felaketlerin habercisi. Sancaktepe’de hafriyat al?m? ve moloz dökümü yap?lan yerlerin üzerinde bugün binalar oldu?unu biliyoruz. Yapm?? oldu?umuz çal??malar ve röportajlar ile kay?tlar?m?zda. Üzücü olan ise bu durum ?stanbul’un birçok ilçesinde var.

?stanbul ve Sancaktepe özelinde önümüzdeki süreçte çok s?k?nt? ya?ayaca??m?z ortada. Dolgu üzerinde kurulmu? mahalleler. Islah ad? alt?nda daralt?lan ve de?i?tirilen dere yataklar? yar?n bizlere sürpriz yapmayacak. Zaten geliyorum diye felaket bas bas ba??r?yor. Kimse â bu sürpriz oldu beklemiyorduk demesin.  Sel felaketleri ile birçok can?m?z gitti. Görünen o ki daha çok can ve mal kayb?m?z olacak. Ya?anan felaketlerin insan eliyle oldu?unu görmekteyiz.

Sancaktepe ve ?stanbul da toprak görmemiz neredeyse mümkün de?il. 1m2 toprak buldu?umuz zaman nas?l beton dökeriz anlay??? bizden gitmedi?i sürece daha çok can?m?z yanacak. Felaketler olduktan sonra eyvah etmemiz i?e yaram?yor. Özellikte ?stanbul’da rant için y?k?lmayan, bozulmayan beton dökülmeyen alan yok. Art?k ya?murlar bile benim çocuklu?umdaki gibi ya?m?yor. Anl?k ya?murlar m2 dü?en ya?mur yo?unluklar? sel felaketlerine neden oluyor. Zemini bozulmu?, suyun ak?? dinami?i bozulmu?, rüzgar? kesilmi?, dereleri kaybolmu? ?ehirlerde ya??yoruz. En ufak bir ya?murda istinat duvarlar? kimseye dayanak olmayacak olamayacak. Halis niyetle, en samimi kalple uyaral?m Sancaktepe’de dolgu üzerine olan yerlerde tehlike çanlar? çal?yor. Felaket olduktan sonra eyvah etmemek için bunlar?n önlemini al?nmas? en ba?ta vicdan borcudur.  Bugün yang?n felaketi, sel felaketi ya?anan bölgelerde gelen haberler içimizi yak?yor. Bunun daha fazlas? ?stanbul’a olacak gibi duruyor. Son y?llarda ?stanbul depreminin üzerine herkes konu?uyor ama yap?lan bir ?ey oldu?unu dü?ünmüyorum.

Her mahalleye konteyn?r koymakla ya?anacak felaketin önlenece?ini inanm?yorum. Parklar?n özel okullara pe?ke? çekilmesi ile tedbir al?nmaz diye dü?ünüyorum. Yetkililerin ?stanbul ve Sancaktepe’de Ya?anabilecek toprak kaymalar?na ve olas? seller konusunda iyi çal??ma yapmalar?n? temenni ediyorum. Yetkilileri dahilinde olanlar ile müdahale etmeyen yetkililerin ya?anacak olumsuzluklardan sorumlu olaca??n? ve bu dünyada hesap vermese bile ahirette hesap verece?ine inanan birisi olarak mücadele edin diyorum.

Selam ve dua ile…

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
AFETLER YILINDA ÜLKEMİZ…

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin