1. Haberler
  2. Gündem
  3. TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI BİLAL AY: ÖZGECAN ASLAN’I, EMİNE BULUT’U, PINAR GÜLTEKİN’İ KORUYAMAYAN SÖZLEŞME, SÖZLEŞME DEĞİLDİR!

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI BİLAL AY: ÖZGECAN ASLAN’I, EMİNE BULUT’U, PINAR GÜLTEKİN’İ KORUYAMAYAN SÖZLEŞME, SÖZLEŞME DEĞİLDİR!

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, paravan olarak kullan?lan ?stanbul Sözle?mesi iptal edilmeli ancak bu yetmez. Çünkü sorun sadece kad?na kar?? ?iddet de?il, genel olarak ?iddet!

Son günlerde s?kça tart???lan ?stanbul Sözle?mesi hakk?nda Temiz Toplum Derne?i’nden aç?klama geldi. ?stanbul Sözle?mesi’nin kad?nlar? korumad???n? belirten Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, “?stanbul Sözle?mesi hep bu aç?dan savunuluyor ama istatistikler aç?k ki bu sözle?me kad?nlar? korumuyor. Kad?n cinayetleri, sözle?me imzaland?ktan sonra her y?l art?? göstermi?. 2011’de 121 olan cinayet, 2019’da 474’e yükselmi?. ?imdi, bu istatistik ortada iken, bu sözle?meyi kad?na ?iddeti önlesin diye savunmak ne kadar makul olabilir” ?eklinde konu?tu.

KADINA KAR?I ??DDET, LGBT’YE PERDE YAPILIYOR
?stanbul Sözle?mesi’nin sadece hedef sapt?rd???n? dü?ündüklerini ifade eden Ay, “Özgecan Aslan’?, Emine Bulut’u, P?nar Gültekin’i ya?atamayan sözle?me, sözle?me de?ildir. Özgecan Aslan’?, emine Bulut’u, P?nar Gültekin’i toplumun cinsiyetsizle?tirilmesi için, LGBT için kullanan sözle?me sözle?me, de?ildir. Hem kad?n cinayetlerini artt?r?p, hem de kad?na kar?? ?iddet postuna bürünen sözle?me, sözle?me de?ildir. Kad?nlar?m?z?n s?rt?ndan savunulan, empoze edilen, dayat?lan ?ey ba?ka. Gerçek gündem, konu?ulandan ba?ka. Ben buradan kad?nlar?n haklar?n? korudu?unu iddia eden dernek ve gruplara da sormak istiyorum. Bugüne kadar kaç kad?n?n hayat?n? kurtard?n?z?” diye konu?tu.

HER ?EY? YASALARDAN BEKLEMEMEK GEREK?YOR
?stanbul Sözle?mesi’nin kald?r?lmas? gerekti?ini ancak bunun sorunlar? çözmeyece?ini dile getiren Bilal Ay, “Bu sözle?me kökten revize edilmeli. Yetmez 6284 say?l? yasa da ayn? ?ekilde ciddi ?ekilde elden geçmeli. O da yetmez bu ba?lamda yap?lan düzenlemeler de elden geçirilmeli. Ancak bu da meseleyi tam olarak çözmez. Bu sadece at?lmas? gereken ad?mlar?n bir k?sm?. Aileyi koruyacak ad?mlar?n at?lmas? gerekiyor. Her ?eyi de yasalar veyahut sözle?melerden beklememek gerekiyor” dedi.

SORUN KADINA KAR?I ??DDET DE??L ??DDET
Toplum olarak bir ?iddet problemi ya?and???n?n alt?n? çizen Ba?kan Ay, “?iddeti kad?na ?iddet diye ay?r?p, bir cinsi suçlu ilan etmemek gerekiyor. ?iddet toplumun genel problemi. ?nsanlara da uygulan?yor, hayvanlara da uygulan?yor. Hatta çevreye dahi uygulan?yor diyebiliriz. Bu çerçeveden bak?ld???nda meseleyi salt ?iddet temelinde ele almal? ve ona göre hareket etmeliyiz. Sorunun temellerine inmeliyiz. Sonuçlar üzerinden yapt?klar?m?z maalesef kuru gürültüden öteye gidemeyecek” ?eklinde konu?tu.

ÇOCUKLARIMIZI YOUTUBERLER BÜYÜTÜYOR
Sorunun kendi de?erlerimizden uzakla?mak oldu?unu belirten Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Ay, “?stanbul Sözle?mesi’nde örf, adet, namus gibi de?erlerimiz sorunun kayna?? olarak gösteriliyor. ?iddeti bunlar?n do?urdu?u gibi bir alg? olu?turuluyor. Oysaki böyle olsa, ?iddet olaylar?n?n giderek artmas? de?il azalmas? gerekirdi. Çünkü de?erlerimiz her geçen dün dejenere oluyor, örseleniyor. Toplum olarak inanc?m?zdan uzakla??yoruz. ?efkat ve merhamet gibi de?erlerimizi yitiriyoruz. Çocuklar? anneler-babalar de?il youtuberler yeti?tiriyor. Anne kuca??nda ?efkati ve merhameti ö?renecek bireyler, internetin ac?mas?z ortam?na terk ediliyor. Meseleye tam da buradan ba?lamam?z, inanc?m?za sar?lmam?z gerekiyor” diye konu?tu.

B?RL?KTE YEN? B?R MET?N OLU?TURALIM
?stanbul sözle?mesi üzerindeki tart??malar? sonland?rmak ve çözüm bulmak ad?na taraflar?n bir araya gelmesi gerekti?ini de ifade eden Bilal Ay, “Netice itibariyle biz Temiz Toplum Derne?i olarak bu cinayetlerden fevkalade rahats?z?z. Biliyoruz ki; ?stanbul Sözle?mesi’ni savunanlar da öyle. Ancak, daha evvel de ifade etti?im üzere, bu sözle?me sorunu çözmüyor. Ben buradan ça?r? yap?yorum. Gelin, oturup konu?al?m. Endi?eleri ve zaafiyeti ortadan kald?racak yeni bir metin olu?turulal?m. Bunu da yetkililerin önüne koyal?m. Tüm dünyaya da örnek olal?m” diyerek sözlerini sonland?rd?.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI BİLAL AY: ÖZGECAN ASLAN’I, EMİNE BULUT’U, PINAR GÜLTEKİN’İ KORUYAMAYAN SÖZLEŞME, SÖZLEŞME DEĞİLDİR!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin