1. Haberler
  2. Genel
  3. TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN OKULLARI AÇILIRKEN AİLELERE UYARILAR GELDİ

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN OKULLARI AÇILIRKEN AİLELERE UYARILAR GELDİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bilal AY Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan?

TEM?Z TOPLUM DERNE??’NDEN OKULLARI AÇILIRKEN A?LELERE UYARILAR GELD?
Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, “Uyu?turucu ba??ml?l???, oyun ba??ml?l???, ?ans oyunu ad? verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor” dedi.

Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay’dan, okullar?n aç?laca?? bugünlerde ailelere uyar?lar geldi. Ay, okullar?n koronavirüs salg?n? gölgesinde aç?ld???n? ancak tek problemin pandemi olmad???n? dile getirdi. Ba?kan Ay ?öyle devam etti, “Okullar aç?l?yor. Bu y?lda salg?n?n etkisi alt?nday?z. Ancak tek sorunumuz salg?n de?il. Uyu?turucu ba??ml?l???, oyun ba??ml?l???, ?ans oyunu ad? verilen kumar ve sanal kumar gençlerimizi en az virüs kadar tehdit ediyor. Okul dönemi, ailelerin çocuklar? üzerindeki denetimin bir miktar azal?yor. Ö?retmenlerimiz ise ?artlar gere?i tam bir denetim mekanizmas? kuram?yor. Çocuklar?m?z için risk art?yor” diye konu?tu.

PANDEM?DE UYU?TURUCU EVLERE SERV?S ED?LMEYE BA?LANDI
Pandemi ile birlikte uyu?turucu sat??lar?nda dijitalle?menin de artt???n? söyleyen Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Ay, “Bunu biz sahada gözlemliyorduk. AB’nin Türkiye’yi de dahil etti?i ara?t?rmas?nda da bunu görüyoruz. Uyu?turucu da, sat???n dijitale kayd???n? görebiliyoruz. Rapora göre evlere servis yap?l?yor. Bunun için de mesajla?ma araçlar? ve sosyal medya kullan?l?yor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA UYU?TURUCU R?SK? ARTIYOR
Uyu?turucu ba??ml?l???n?n gençler aras?nda yayg?nl?k kazand???n? belirten Bilal Ay, “Okullar bu ba??ml?l???n yay?lmas? için maalesef uygun da bir ortam olu?turuyor. Gençlerimiz gerek okul civar?nda gerekse arkada? kurban? olarak bu zehrin tuza??na dü?ebiliyorlar. Zehir tacirleri, evlatlar?m?z? kand?rmak için türlü yöntemlere ba?vurabiliyorlar. Okul servisinde ö?rencilere uyu?turucu madde götürüldü?ü haberini geçti?imiz y?llarda hepimiz okuduk. Okul çevresinde denetimler var ama yüzde 100 ba?ar?, bu i?in do?as? gere?i maalesef çok zor. Yine geçti?imiz günlerde, ?stanbul’da servis ?oförlerine yap?lan bir testin sonucu da hepimizin malumu. ?BB’ye servis ?oförü olmak için ba?vuran 141 bin ki?inin 5 binin uyu?turucu testi pozitif ç?kt?. Bu da yüzde 3,5 gibi bir orana denk geliyor. Bir yönüyle de, Türkiye’deki uyu?turucu ba??ml??? say?s?n?n foto?raf?n? çekmek ad?na dev bir anket özelli?i ta??yor” ?eklinde konu?tu.

DERS DE??L KUPON ÇALI?IYORLAR
Okul çevresindeki tehlikenin sadece uyu?turucu ile s?n?rland?r?lamayaca??n? ifade eden Ba?kan Ay, “?ans oyunu ad? verilen kumarda bir di?er tehlike. Masum gibi gösteriliyor ama asla masum de?il. Öte yandan, okullar?n hemen yan? ba??nda, hatta k?rtasiyelerde dahi bu oyunlar oynat?l?yor. 18 ya? yasa??n?n denetimi de, ciddi bir ?ekilde, yok maalesef. Bu oyunu oynayanlar?n 3’te 2’si 18-25 ya? aras?nda. 2008 y?l?nda resmi rakamlara göre 18 ya? alt? gençlerin yar?s?ndan fazlas? bu oyunu oynuyordu. Ara?t?rma eski denilebilir ancak o günden bugüne bu rakamlar?n artt???n? gözlemlemek hiç de zor de?il. Biraz dikkat edenler görüyor ki baz? gençlerimiz ders de?il kupon çal???yor. Yine sanal kumarda da benzer durumlar? görüyoruz” diye konu?tu.

B?LG?SAYAR OYUNLARI OKUL BA?ARISINI DÜ?ÜRÜYOR
Ö?renciler için bir di?er riskin bilgisayar oyunlar? oldu?unun alt?n? çizen Bilal Ay, “Bu oyunlar da masum san?l?yor ama asla masum de?iller. Bir kere oyun de?iller. Oyunlar e?lendirici oldu?u kadar ö?reticidir. Ancak bu oyunlar, kötü örnekliklerle dolu. Bir an için bunu görmezden bile gelsek, akademik ba?ar?y? dü?ürüyor. Bu konuda ciddi önlemler alan ülkeler var. Örne?in Çin, 18 ya??ndan küçükler için on-line oyun oynama süresini, 1,5 saatten 1 saate dü?ürdü. Gerçek ki?i hesaplar?yla bu oyunlar?n oynanmas? yönünde de ad?m atmay? planl?yorlar” diye konu?tu.
KR?PTO PARA R?SK ?ÇER?YOR
Son dönemde oldukça ilgi çeken kripto paralar ile ilgili de uyar?larda bulunan Ay, “Gençlerimiz çok ciddi manada bu kripto paralara zaman ay?r?yor. Kolay para kazanma yolu olarak görüyor. Bunlar? masum göremeyiz. Kolay para kazanma arzusunun gençlerimizi sürükleyebilece?i yer hemen her enstrümanda ayn?. Bir de, özellikle yasa d??? bahis sitelerinin bu paralar? kullan?yor olmas? da ayr?ca dikkate al?nmas? gereken bir husus. Ancak en basit ?ekilde, gençlerin gün içerisinde saatlerce bu i?lere vakit ay?rmalar? bile ba?l? ba??na bir sorun” ifadelerini kulland?.

TEKNOLOJ? DE UYU?TURUCU G?B? BA?IMLILIK YAPIYOR
Pandemi sürecinde teknoloji kullan?m?n?n artt???n? an?msayan Bilal Ay, “Bu sürede, günlük teknoloji kullan?m?m?z 4 saatten 8 saate ç?kt?. Uzaktan e?itim sebebiyle, ekranla olan ili?kimiz daha fazla artt?. ?imdi, yüz yüze e?itim ba?l?yor. Ö?rencilerimiz, teknoloji ile geçirilen zaman? k?saltamazsa, olu?mu? ise ba??ml?l?k, bir uzman yard?m? ile bundan kurtulamazsa akademik ba?ar?s?nda ciddi dü?ü?ler olacakt?r. Üstelik hiçbir ba??ml?l?k hafife al?namaz. Ba??ml?l?k yapmas? aç?s?ndan uyu?turucu ile teknolojik ürünlerin aras?nda bir fark yok” diye konu?tu.

A?LELER D?KKAT!
Ailelerin daha dikkatli olmas? gerekti?ine vurgu yapan Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Ay, “?fade etti?im gibi, çe?itli sebeplerle okul dönemleri, anne babalar?n çocuklar? üzerindeki denetimin azald??? dönemler oluyor. Oysaki bunun böyle olmamas? gerekiyor. Biz hep ?unu söylüyoruz. Türkiye’de gençlik de?il ebeveyn problemi var. Bu noktada aileleri, okul döneminde çocuklar?yla ilgili daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tabii ki bir bask?dan bahsetmiyorum. ?lgi ve ?efkat ile bu kolayl?kla sa?lanabilir” dedi.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN OKULLARI AÇILIRKEN AİLELERE UYARILAR GELDİ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin