1. Haberler
  2. Yazarlar
  3. SOYKIRIM AÇIKLAMASINI HAFİFE ALMAK

SOYKIRIM AÇIKLAMASINI HAFİFE ALMAK

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

SOYKIRIM AÇIKLAMASINI HAF?FE ALMAK

ABD Ba?kan? Biden 1915 olaylar? ile ilgili olarak yapt??? konu?mada bu olaylar? soyk?r?m olarak tan?mlad?. ABD Kongresi zaten 2019’da farkl? siyasi görü?tekilerin bile mutabakat?yla 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak kabul etmi?ti.

AKP iktidar?n?n bu aç?klamadan önceki beyanatlar? zaten bu tan?mlaman?n yap?laca??n? bildiklerini gösteriyordu. Beyanatlar? ile adeta Türk halk?n? haz?rlamaya ve her ?ey yolunda mesaj? vermeye çal??t?lar. Hatta göreve ba?lamas?ndan beri Türkiye ile diyalo?a girmeyen Biden ve Cumhurba?kan?m?z aras?ndaki telefon görü?mesi ve yüz yüze NATO Zirvesinde görü?ecekleri haberleri de aç?klama öncesinde verilerek her ?ey yolunda mesaj? kuvvetlendirilmeye çal???ld?.

?ktidar?n olu?turmaya çal??t??? “her ?ey yolunda” alg?s? gerçe?i yans?t?yor mu? Elbette hay?r.

Amerika ve Rusya aras?nda s?k???p kalan Türkiye bir o tarafa bir bu tarafa savrularak yol almaya devam ediyor. Ne tarafa gitse bir di?erindeki haklar? zayi oluyor, zarara giren ve bedel ödeyen hep Türkiye oluyor. ABD S-400’leri bahane ederek her türlü bask?y? uyguluyor hatta yüklü miktarda mali katk?m?za ra?men tek tarafl? bir kararla bizi resmen F-35 program?ndan ç?karmakta bir beis görmüyor. Rusya ise Suriye ve Irak dahil olmak üzere ABD ile el ele kol kola siviller de dahil olmak üzere Müslümanlar?n üzerine bombalar ya?d?r?yor. “Müttefik” kavram?n?n anlam? de?i?ti de bizim mi haberimiz yok? ?ttifak bu ise ihtilaf ne demek?

1915 aç?klamalar? sonras? medyam?z sadece ABD’yi suçlama yoluna girdi. Popülist ve siyasi davrand???, seçim vaadi sebebiyle Biden’?n bu aç?klamay? yapt??? ?eklinde yorumlar yap?ld?. Azerbaycan kar??s?nda yenilgiye u?rayan Ermenistan’?n iç siyasette ve yakla?an seçimlerde bunu Türklere kar?? kazan?lm?? büyük bir zafer olarak gösterece?inin ve dünyada zedelenen prestijini düzeltmenin bir arac? olarak kullanaca??n?n alt? çizilmedi. Türkiye bu duruma nas?l geldi, bundan sonra neler olabilir ve ne yapmal?? gibi as?l sorulmas? gereken sorular?n cevab? aranmad?.

Türkiye’nin soyk?r?m iddialar? da dahil olmak üzere tüm zorluklardan ve arada kalm??l?klardan kurtulmas?n?n tek yolu var; GÜÇ SAH?B? OLMAK. Güç sahibi olmak sadece cephede kazanmak anlam?na gelmiyor. Dünyada söz sahibi olan ülkeler cephede de?il masada kazanmas?n? bilenlerdir. Öyle ki art?k bu ülkeler dünyay? cephe gerisinden yönetip cepheye temsili say?da asker gönderip as?l yönetmek istedikleri insanlar? birbirine dü?ürüyorlar. Maalesef Türkiye cephede kazand???n? masada kaybeden bir ülke haline gelmi?tir. Siyaseti sadece mevki sahibi olmak ve bu mevkiinin getirdi?i ?ahsi kazan?mlara sahip olmak için yapanlardan olu?an bir kitle masada kazanmay? ba?aramaz. Siyaset bir ilimdir ve o ilmi en iyi icra edenler hep kazananlar olmu?tur. ?ngiliz siyasetinden bahsedilirken ?ngilizlerin nas?l sava?t?klar?ndan de?il ne kadar iyi diplomat olduklar?ndan bahsedilir.

ABD ve Avrupa’da 1915 olaylar?n?n soyk?r?m olarak tan?mlanmas?n?n soyk?r?m?n 1946 y?l?nda uluslar hukuka girmi? bir kavram olmas? sebebiyle hukuki bir sonucu olmayaca??ndan bahsedenler var. Ne yaz?k ki uluslararas? hukukun dünyay? idare eden güçlerin siyasetini/isteklerini me?rula?t?rman?n bir arac? oldu?unu halen anlamam??lar. Uluslararas? hukuka istedi?iniz maddeyi k?l?f?na uydurarak ekleyebilir veya uluslararas? mahkemeler eliyle yeni içtihatlar? hukuka uygunluk k?l?f?yla sunabilirsiniz. Hatta yeni kavramlar bile icat edebilirsiniz.

Bundan sonra “Türkiye aleyhine ne gibi sonuçlar do?urabilir?”i “… akl?na karpuz kabu?u dü?ürmemek” ad?na dile getirmek istemiyoruz. Ancak maddi yönü de dahil olmak üzere e?itim, tarih, siyaset vb. her alanda kar??m?za ç?kacakt?r. Soyk?r?m yapt??? kabul edilen ülkelere kar?? talepler incelenerek fikir sahibi olunabilir.

?u andan itibaren iktidar ortaklar?n?n kuru beyanatlarla ABD’ye sövüp birbirini övüp hiçbir sorun yok havas?ndan s?yr?lmalar? gerekiyor. Bir an önce ABD ve Avrupa’da 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak tan?yan ülkelere kar?? siyasi yapt?r?mlar uygulanmal?d?r. Bizim Gazi Meclisimizin her ne kadar fonksiyonu hiç mesabesine indirgenmi?se de Meclisimizden bu ülkelerin yapt??? soyk?r?mlar?n kabulü yönünde kararlar ç?kar?lmal?d?r.

Türkiye var gücüyle mücadele ederek siyasetten ekonomiye tam olarak ba??ms?zl???n? kazanmal?, yeniden güçlü bir ülke olup hem kendi hem de tarihi bir ödev ile tüm mazlumlar?n haklar?n? savunmal?d?r.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SOYKIRIM AÇIKLAMASINI HAFİFE ALMAK

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin