1. Haberler
  2. Genel
  3. SANCAKTEPE TEMİZ TOPLUM LİDERİ SOYTÜRK OLDU

SANCAKTEPE TEMİZ TOPLUM LİDERİ SOYTÜRK OLDU

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Temiz Toplum Derne?i Sancaktepe ilçe lideri Halit Soytürk oldu. Genel Ba?kan Bilal Ay’?nda kat?ld??? ilk toplant?s?nda aç?klamalarda bulunan Ay 81 ilde örgütlenece?iz bizde Ba?kanl?k yok liderlik var dedi.

Sancaktepe Temiz Toplum Liderinin Gazeteci Halit Soytürk oldu?unu aç?klad??? toplant?da yapt??? konu?mada derne?in faaliyetlerini ve yapt?klar? icraatlar?n? anlatan Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, “Türkiye’de uyu?turucu, alkol, sanal kumar ve teknoloji ba??ml?lar?n?n say?s?n?n 9 milyonu buldu?unu buna sigarada eklendi?inde say?n?n 26 milyona ula?t???n?, ortalama her ailede bir ba??ml? oldu?unu” ifadelerini kulland?.

Sancaktepe’yi ziyaret eden Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, Sancaktepe Temiz Toplum Lideri Gazeteci Halit Soytürk oldu?unu aç?klad??? toplant?ya, Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Abdullah Ayd?n Demir, Mehmet Demir, Muhammet Gürlü, CHP Sancaktepe ?lçe Ba?kan Yard?mc?s? Cüneyt Co?kuner, Çekmeköy Yeniden Refah Partisi ?lçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Irak?n, Saadet Partisi Sar?gazi Bölge Sorumlusu Hayretin Özçelik, SGK Kad?köy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Cem Ta?kald?ran, Sancaktepe Zigana Spor Kulüp Ba?kan? ?hsan Kele?, Sancaktepespor Kulüp Ba?kan? Turgut Da?, Sancaktepe Esnaf ve Sanatkârlar Derne?i (ESDER) ?lçe Ba?kan? Erkan Güne?, Sancaktepe Bölge Hastanesi Eski Müdürü Zekeriya Candan, Ar?iv ve Tarihçi Yazar Sava? Songur, Yalç?n Oto Firma Sahibi Muharrem Yalç?n, Gardenya Çiçekçilik Firma Sahibi Halil Sertkaya, Ekrem Y?ld?r?m, Gazete Belediye Genel Yay?n Yönetmeni Musa Has, Haberexpress Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Serkan Süslü, Etraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Zafer Y?lmaz, Sancaktepeses.com Genel Yay?n Yönetmeni Teyfik Erk, Haberhayattir.com Koordinatörü Dursun K?l?ç, ??te Vizyon Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Muhterem Yüksel ve Haber Max Genel Yay?n Yönetmeni Durmu? Acar kat?larak Sancaktepe Temiz Toplum Derne?inin ilk toplant?s?nda Gazeteci Halit Soytürk’ü gazeteciler yaln?z b?rakmad?lar.

SOYTÜRK, KAYBEDECEK VAKT?M?Z YOK

Temiz Toplum Derne?i Sancaktepe ilçe lideri olarak atanan Gazeteci Halit Soytürk, “bugün bizlere verilen görev ile sorumlulu?umuz artt?. Kaybedecek vaktimiz yok. Olu?turaca??m?z ekip ile Sancaktepede çal??malar?m?za vakit kaybetmeden ba?layaca??z. Bizlere bu görevi lay?k gören say?n Genel Ba?kan?m Bilal Ay ve beni bu ak?am yaln?z b?rakmayan Temiz Toplum gönüllülerine te?ekkür ederim” ifadelerini kulland?.

Türkiye’de ba??ml? say?s?n?n h?zla artt???na ve bu konuda yeterli çal??ma yap?lmad???na dikkat çeken Temiz Toplum Derne?i Genel Ba?kan? Bilal Ay, “Öncelikle ba??ml?l?k nedir bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ba??ml?l?k, ki?inin bedensel, ruhsal ve toplumsal ya?am?n? olumsuz etkileyen, anl?k ve sahte diyebilece?imiz bir haz sa?layan ve yap?lmamas?/kullan?lmamas? durumda yoksunluk belirtileri ortaya ç?kan durumdur. Ba??ml?l?k, bir beyin hastal???d?r.  Nüksedicidir. Psikiyatrik bir sendromdur. Korunmak için geni? bir halk sa?l??? çal??mas? gerekir. Daha büyük ad?mlara ihtiyac?m?z var” dedi.

26 M?LYON BA?IMLI VAR

Ba??ml?l???n ki?ilerin oldu?u kadar toplumunda bir sorunu oldu?unu ifade eden Ba?kan Ay, “Ba??ml? sadece kendisine de?il ailesine ve çevresine de zarar verebiliyor. Sadece üzüntü, kayg? gibi durumlar? dü?ünmeyin. Ba??ml?l?k ba??ml???, ba??ml?l?k suçu tetikliyor. Bugün, Türkiye’de pek çok sahada 26 milyon civar?nda ba??ml? var. Hem kendi saha çal??malar?m?z hem de yap?lan çe?itli ara?t?rmalardan gördük ki ülkemizde, 2 milyon uyu?turucu, 3 milyon teknoloji, 2 milyon sanal kumar, 2 milyon alkol ba??ml?s? var. Buna 17 milyon sigaray? da ekledi?imizde say? 26 milyonu buluyor. Tabii ki bunun içinde mükerrer yani birden fazla ba??ml?l???n tek ki?ide görüldü?ü durumlarda var. Örne?i, uyu?turucu kullananlar?n yüzde 57’si ayn? zamanda alkol de kullan?yor. Özetle her ailede bir ba??ml? var desek, abart?l? bir tespitte bulunmu? olmay?z” dedi.

B?N SAAT DERS, B?N 500 SAAT B?LG?SAYAR VE TELEV?ZYON

Bu ba??ml?l?klarla birlikte ba?kaca ?eylerinde an?labilece?ini ifade eden Ay, “Belki, bilimsel olarak tam bir ba??ml?l?k tan?m? kapsam?na girmiyor ama asla masum olmayan bir ?ans oyunlar? meselesi var. Bu oyunu oynayanlar?n say?s? 15 milyonu buluyor. Yine dizi ve televizyon ba??ml?l??? da bu çerçevede zikredilebilir. Sezon dizi izlemek, tüm günü televizyon kar??s?nda geçirmek, hafife al?nmayacak hadiselerdir. Dizi ve televizyon ba??ml?l??? yeti?kinlerle analitik dü?ünceye zarar verirken çocuklarda ise beyin geli?imine ciddi zararlar verebilir. Ailelerin birlikte geçirdi?i zamanlar?n yüzde 60’? televizyon ba??nda. Ö?renciler senede bin saat derse girerken, bin 500 saat televizyon ve bilgisayar ba??nda zaman geçiriyor. Ba?ka bir örnek daha vereyim. Hepimizin bildi?i, dizi film yay?n? yapan bir dijital platform dünya internet trafi?inin yüzde 15’ini olu?turuyor” dedi.

32 M?LYON K??? B?LG?SAYAR OYUNU OYNUYOR

Bilgisayar oyunlar?n?n da risk içerdi?ini söyleyen Genel Ba?kan Ay, “2018 y?l? için 30 milyon olan Türkiye’deki oyuncu say?s? 2019’da 32 milyona ç?km?? durumda. Sektörün büyüklü?ü 5 milyar liray? a??yor. Bu oyunlar?n öncelikle, sokaklarda, evlerde oynad???m?z klasik oyunlar gibi faydal? olmad???n? ifade etmek gerekiyor. Hemen ard?ndan, intihara sürükleyen oyunlar?n varl??? da a?ikar. Bunlar?n yan? s?ra ister çocuklarda ister eri?kinlerde sa?l?k ve sosyal sorunlara yol açt???n? uzmanlar belirtiyor. Dünya Sa?l?k Örgütü de online oyun ba??ml?l???n? resmen bir hastal?k olarak kabul ediyor” ifadelerini kulland?.

GÖZLER?M?Z? KAPATTI?IMIZDA TEHL?KE GEÇMEYECEK

Her ba??ml?l?kla ilgili sa?l?kl? istatistiklere eri?menin mümkün olmad???n? belirten Bilal Ay, “Bir k?sm?n? belirttik ancak baz?lar? ile ilgili rakam veremiyoruz. Tabii ki önemli olan rakam de?il. Bu sorunu bir tek ki?i bile ya?as?n istemiyoruz. Ancak, ba??ml?l?k tablosunun geneline bakt???m?zda 26 milyon rakam?n?n gerçekçi oldu?u ve yukar?lara ç?kabilmesinin de mümkün oldu?unu görebiliyoruz. Ba??ml?l?klarla devlet, STK’lar, ö?retmenler ve aileler birlikte bir mücadele ortaya koymak durumday?z. Tüm ba??ml?l?klardan korunmak, önleyici tedbirleri almak, gerekli toplumsal bilinci olu?turmak durumunday?z. Gözlerimizi kapatt???m?zda tehlike geçmeyecek. Harekete geçmek zorunday?z” dedi.

BA?IMLILIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN

Ba??ml?l?klar?n tedavisi oldu?unu unutmamak gerekti?inin alt?n? çizen Ay, “?fade etti?imiz ba??ml?l?klardan kurtulmak elbette ki mümkün. Asla umutsuz olamay?z. Bununla birlikte kimi ba??ml?l?klar? da önemsiz göremeyiz. Mutlaka uzmanlardan yard?m almal?, bu i?i ciddiye almal?y?z. Ba??ml?l???n bir hastal?k oldu?unu asla unutmadan ba??ml? ki?ileri d??lamamal?y?z. Onlar? tedavi noktas?nda yüreklendirmeliyiz” ifadelerini kulland?

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SANCAKTEPE TEMİZ TOPLUM LİDERİ SOYTÜRK OLDU

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin